I stárnout se dá s radostí


PÅ™estože jeÅ¡tÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› se mnoho žen snaží stárnutí maskovat možnými i nemožnými způsoby, velkou výhrou je pro nÄ› poznání, že stárnou bez výjimky vÅ¡ichni. A zastavit se to nedá. A že Äas, vynaložený na jeho maskování, je naprosto zbyteÄný. Moudré ženy tak svoje stárnutí pÅ™ijímají s grácii, bez pÅ™ehnané potÅ™eby udržovat v mladistvém vzezÅ™ení svůj vzhled. Jediné, co si tyto ženy zaslouží, je obdiv. Že navzdory vyššímu vÄ›ku si dokážou udržet optimistický pohled na svÄ›t. A vytvářet rodinnou pospolitost, pÅ™estože už dÄ›ti dávno vyletÄ›ly z hnízda. SpoleÄnÄ› strávené chvíle z vnouÄaty jsou tou nejlepší medicínou proti stárnutí.

Spokojené stárnutí

Pravidelný pohyb je rovněž pro vÄ›tÅ¡inu starších žen nezbytným koníÄkem. Kterým si udržují nejen zdraví, ale i potÅ™ebnou vitalitu. Už vÄ›da potvrdila, že pohybem se zvÄ›tÅ¡uje hipokampus, důležitá Äást mozku, která ovlivňuje paměť a uÄení. Protože bez nÄ›ho dochází ke zvýšenému riziku demence. S Äistou hlavou lze podnikat i další aktivity, z nichž mezi oblíbené patří i studium na univerzitách tÅ™etího vÄ›ku. Kdy si ženy mohou vybrat obor, kterým by doplnily stávající vzdÄ›lání. Rovněž je i v pozdním vÄ›ku důležité držet krok s technologiemi. Které otevírají dveÅ™e do okolního svÄ›ta a zabrání pocitu odlouÄení. Radost ze zvládnutí nového programu bývá veliká

U bazénu s vnouÄaty

Procházky do přírody jsou ideálnÄ› stráveným Äasem. A pokud ženy rády jezdí na kolech, spoleÄný výlet s přáteli jim zpříjemní celý den. StejnÄ› tak návÅ¡tÄ›va plaveckého bazénu, tenisového kurtu Äi oblíbeného ženského sportu badmintonu. Kulturní akce jsou rovněž vítanou aktivitou, která blahodárnÄ› působí na vÅ¡echny smysly. AÅ¥ už je to divadelní pÅ™edstavení, návÅ¡tÄ›va muzea, galerie, koncertní vystoupení. ZakonÄené posezením v kavárnÄ›. ÄŒi spojené s vybranou veÄeří ve stylové restauraci. A je úplnÄ› jedno, jestli bude jako doprovod fungovat manžel, nÄ›které z dÄ›tí Äi vnuků. Anebo dlouholetá přítelkynÄ›. Důležité je, aby spoleÄnost byla příjemná a vítána. 

Scroll to Top