Stávkovalo se a stávkuje


Pamatujete jeÅ¡tÄ› sklonek devÄ›taosmdesátého roku? Vy starší urÄitÄ› ano. A jak vzpomínáte, byla to doba protestů a také v mnoha případech stávky. ZaÄalo to relativnÄ› nevinnÄ›, pak se to vystupňovalo, a nakonec to skonÄilo pádem režimu a totální promÄ›nou naší spoleÄnosti. To, co tu po sametové revoluci vzniklo, bylo a je v mnoha ohledech diametrálnÄ› odliÅ¡né od toho, co tu bylo pÅ™ed ní. To, co pÅ™ed ní neÅ¡lo, se stalo běžným, a naopak.

A co jsme si tehdy mimo jiné z vlastní vůle vystávkovali? TÅ™eba aby skonÄilo rovnostářství, aby pÅ™estal o mnoha záležitostech rozhodovat za nás lidi stát, abychom se mohli stát sami svého Å¡tÄ›stí strůjci. ProstÄ› se u nás zaÄal rozvíjet kapitalismus. Kterému se tak ale neříkalo, protože byl tento pojem minulým režimem zdiskreditován a spousta lidí by se ho bála. Na rozdíl od pojmu tržní spoleÄnost.

foto demonstrace

A dnes se tu opÄ›t stávkuje. OvÅ¡em za co? Jsme o jedinou generaci dál a protestující a stávkující lidé požadují nÄ›co docela jiného než v onom roce 1989. Demonstrující a stávkující lidé dneÅ¡ka se stejnÄ› jako tehdy chtÄ›jí mít líp. Ale už jim tak jaksi nejde o to, aby mÄ›li právo si sami zajistit lepší život. Dnes už zase po socialisticku chtÄ›jí, aby se za nÄ› staral tatíÄek stát. Aby je stát za jejich práci lépe živil. A je docela jedno, že je stát stejnÄ› jako kdysi v ekonomicky zoufalé situaci a nemá co nabídnout.

Zatímco jsme tehdy chtěli, aby se nám vláda přestala plést do života a umožnila nám náš rozlet, dnes spousta protestujících chce, abychom se měli lépe právě díky státu. Který by se o nás měl postarat.

foto protestů

Takže zmÄ›nila se naÅ¡e spoleÄnost? ZmÄ›nila i nezmÄ›nila. Jsme jiní než kdysi, ale souÄasnÄ› i tak stejní! Chceme se mít líp, ovÅ¡em Äasto chceme radÄ›ji, aby se o nás nÄ›kdo postaral, než abychom se postarali sami. ObmÄ›nila se jedna generace, ale socialismus v nás v mnoha případech zůstal zakoÅ™enÄ›ný. A nezbývá než doufat, že to tentokrát mlÄící vÄ›tÅ¡ina ustojí. Že se nám nevrátí socialismus kvůli tomu, že se nemalá Äást naší spoleÄnosti nemíní sama o sebe postarat.

Scroll to Top