Tanec a balet


Jsem opravdu hodnÄ› spoleÄenský ÄlovÄ›k. Vždycky jsem vyhledávala lidi a přátelé, kteří mají stejné anebo alespoň troÅ¡ku podobné zájmy jako mám já. Já jsem vždycky moc ráda chodila do taneÄních. Poprvé v taneÄních jsem byla, asi když mi bylo deset let. Jako desetiletá holka jsem moc ráda tancovala. Tancovala jsem ráda i dříve, ale to bylo spíše jenom takové naoko, že jsem si tancovala doma. A když potom moji rodiÄe zjistili, že mám ráda tancování a že moc ráda tancuji, tak mÄ› pÅ™ihlásili do taneÄní Å¡koly. To už jsem byla jako desetiletá holka a byla jsem v tom opravdu hodnÄ› Å¡ikovná. PozdÄ›ji, když mi bylo asi Å¡estnáct let, tak jsem chodila také do taneÄních, ale to už byly nÄ›jaké odborné.

V dospÄ›losti obÄas tanÄím.

SpoleÄnost naÅ¡ich taneÄnic a taneÄníků mÄ› velice těšila, tak mÄ› potom bavilo. Když jsem se dozvÄ›dÄ›la, že moje maminka také kdysi tanÄila balet, ona mi říkala, že balet byl její sen a že se také pozdÄ›ji chtÄ›la živit jako profesionální baletka. Řekla jsem si, že je to opravdu prima, že je tohle skvÄ›lé. Proto jsem také své mamince Å™ekla, proÄ ona vlastnÄ› v baletu nepokraÄovala? Ona mi Å™ekla, že se tam jednoduÅ¡e nepohodla s dalšími baletkami.

Tanec a balet mě baví.

Ona mi říkala, že to byla taková parta baletek a taková spoleÄnost lidí, která ji vůbec nevyhovovala, protože tam se vymÄ›nila paní uÄitelka, paní uÄitelka baletu totiž byla potom teta dvou baletek a samozÅ™ejmÄ› že, je to potom byla pro maminku konkurence a pro ty dvě baletky také, takže to dopadlo velice Å¡patnÄ›. Hádaly se tam navzájem a také si niÄily baletní vÄ›ci. Takzvané piÅ¡koty. A musím říct, že mě to velice mrzelo a jsem ráda, že u mě se tohle vůbec nedÄ›je. Proto radÄ›ji vyhledávám takovou spoleÄnost lidí, kde je mi skvÄ›le. A protože umím dobÅ™e balet a také tancuji, tak vyhledávám spoleÄnost lidi, kteří rádi tancují, také pořádáme různé taneÄní veÄery. 

Scroll to Top