Životní standardy


VÅ¡ichni víme, že každý ÄlovÄ›k anebo každá rodina vyznává svůj urÄitý životní styl, nÄ›jaký životní standard. Já si vzpomínám, že když jsem jeÅ¡tÄ› bydlela s rodiÄi a se sourozenci, že jsme mÄ›li takový životní standard, že jsme spíše žili skromnÄ›, mnoho lidí žije úplnÄ› různým a odliÅ¡ným způsobem života. Nejhorší je, když jste na základní Å¡kole. TÅ™eba například v Å¡esté a nebo v sedmé třídÄ›. To už jsou takové dÄ›ti, které už jsou odrostlé a vnímají mezi sebou rozdíly, takové spoleÄenské rozdíly. A nezáleží na tom, jakým způsobem života a nebo životním stylem vlastnÄ› žijete, protože nÄ›kdy se stává, že ve třídÄ› je nÄ›kdo, kdo je opravdu hodnÄ› chudý a má takové použité obleÄení za second handu.

Někteří lidé jsou spíše samotáři.

Potom jsou tady ale také tÅ™eba spolužáci, kteří jsou opravdu hodnÄ› bohatí a nosí samé znaÄkové vÄ›ci. A nebo opravdu moderní a Å¡piÄkovou elektroniku a nebo také techniku. Nejhorší je, když potom se ti bohatí žáci smÄ›jí tÄ›m úplnÄ› chudým a nebo stÅ™ední třídÄ›. Tohle říkám kvůli tomu, protože jsem tohle také zažila. Já jsem totiž pocházela z té chudší rodinné a také mi bylo velice nepříjemné, když se mi nÄ›kdo smál, že mám staré nemoderní obleÄení. A co se týká ale životního stylu, tak tohle má úplnÄ› každý jiný. A bohužel, i když to chce nÄ›kdo zmÄ›nit, tak to nÄ›kdy bohužel nejde, protože nÄ›kdy na nÄ›jakou zmÄ›nu potÅ™ebujete také peníze, nÄ›kdy dokonce i vÄ›tší finanÄní obnos.

Každý má svůj životní styl.

Proto je jasné, že když budete mít tÅ™eba nejlepšího kamaráda, který je velice bohatý a jezdí Äasto na dovolené a vy ne, tak potom tohle ani nemusí dopadnout skvÄ›le. SamozÅ™ejmÄ› záleží také na povaze a na osobnosti každého ÄlovÄ›ka. Tady potom nehraje roli jaký životní styl a nebo životní standard ÄlovÄ›ka a nebo jak co vyznává. Já bych také chtÄ›la být bohatší. Mnoho lidí říká, že na penÄ›zích nezáleží, ale když to tak vezmu, tak docela ano, protože když máte peníze, můžete cestovat, poznávat nové vÄ›ci a pořídit si to, co vy chcete. 

Scroll to Top