Jsou lepší venkovní či počítačové hry?


DÄ›ti si hrají velmi rády, o tom není žádných pochyb. Hry jsou navíc důležité i pro jejich zdravý vývoj, aÅ¥ už fyzický Äi mentální. Je to také ideální příležitost uÄit se bez vÄ›tšího rizika novým dovednostem a osvojovat si návyky, které se jim budou hodit v dospÄ›lém životÄ›. OvÅ¡em typů her dnes máme velmi mnoho, a je jasné, že ne vÅ¡echny jsou si rovny.

 

starý Game Boy

 

Velká debata se dnes rozviÅ™uje ohlednÄ› toho, zda jsou pro dÄ›ti lepší venkovní hry Äi videohry. JistÄ›, vÄ›tÅ¡ina lidí instinktivnÄ› Å™ekne, že samozÅ™ejmÄ› ty venkovní, avÅ¡ak to je pouze první instinkt, který vychází pÅ™edevším z neznalosti. Nesmíme zapomínat, že videohry jsou tu s námi pouze relativnÄ› krátkou dobu. DneÅ¡ní rodiÄe tedy s nimi nevyrůstali tak, jako dneÅ¡ní generace, a tak nemohou dobÅ™e soudit. ZvláštÄ› když k tomu pÅ™ipoÄteme jejich pomÄ›rnÄ› Äasté démonizování, které vidíme v televizi.

 

Je potÅ™eba totiž pÅ™iznat, že i videohry mají svá pozitiva. Obvykle dÄ›ti uÄí postÅ™ehu, zlepÅ¡ují reflexy, a podle typu hry také kritické a strategické myÅ¡lení, brousí logiku a mnohdy i kreativitu. Mnoho z nich také uÄí dÄ›ti angliÄtinÄ›. A to vÅ¡e jsou vÄ›ci, které budou v dospÄ›lém životÄ› potÅ™ebovat.

 

fotbal je u dětí oblíbený

 

AvÅ¡ak rozhodnÄ› to neznamená, že jsou lepší než venkovní hry. I ty jsou totiž důležité. Ty pro zmÄ›nu totiž zlepÅ¡ují fyzickou kondici dítÄ›te, zlepÅ¡ují jeho obratnost a zvyÅ¡ují sílu. Koneckonců, právÄ› nedostatek pohybu je jednou z hlavních příÄin dÄ›tské obezity a z toho vyplývajících problémů.

 

Která z nich je tedy lepší? To nelze říci. Každá z nich má nÄ›co do sebe, a my bychom mÄ›li své dÄ›ti podporovat v obou případech. Nejlepšího výsledku totiž dosáhneme, když budou hrát oba typy, a k tomu pÅ™idají jeÅ¡tÄ› i obÄasnou deskovou hru se zbytkem rodiny Äi hraní s panenkami nebo autíÄky. Tak získají skuteÄnÄ› veÅ¡keré dovednosti, které budou potÅ™ebovat. A věřte, že se jim to rozhodnÄ› bude hodit. Ani jeden typ bychom tedy nemÄ›li zatracovat.

Scroll to Top