Může existovat kamarádství mezi mužem a ženou?


Můj nejlepší kamarád

OdpovÄ›Ä na to, zda lze mít opravdové přátelství s muži se různí. V podstatÄ› jsou v této otázce ženy rozdÄ›leny do dvou táborů. Jedna skupina říká, že opravdové kamarádství s muži nelze, protože muži to dÄ›lají z důvodu skrytého zamilování do ženy. Navíc argumentují tím, že od přírody se ženy vždy scházely se ženami. Povídaly si a znaly jedna druhou, jak své boty. Muži byli lovci, kteří se svou akÄností odliÅ¡ují od jemnÄ›jších žen.

Druhá skupina ale ihned argumentuje. Muži jsou také skvÄ›lí posluchaÄi, navíc neÅ™eší pomluvy a drby. Rozmluva s nimi je přímÄ›jší a jasnÄ›jší. Dokážou tak být výborní parťáci nejen na nedÄ›lní cyklo výlet po krásách ÄŒeska, ale i pohodoví spoleÄníci na venÄení psa nebo víkendový brunch.

ženy

Záleží na osobních zkušenostech

Rozsoudit tyto dva tábory není jednoduché a my se do toho ani nebudeme pouštět. Ono totiž záleží, kdo má jaké zkušenosti s přátelstvím mezi oběma pohlavími.

Servírka Romana se v práci skamarádila s kolegou Daliborem. Padli si do noty a jejich spoleÄné služby byly vždy plné smíchu a pohody. Díky spoleÄným sympatiím uzavírali jejich kolegové sázky, zda jejich přátelství skonÄí svatbou nebo ne. Romana se duÅ¡ovala, že jejich přátelství je na ÄistÄ› kamarádské úrovni. ÄŒasem si tak naÅ¡la manžela, otÄ›hotnÄ›la a z práce odeÅ¡la. PozdÄ›ji se ukázalo, že Dalibor byl do ní celou dobu zamilovaný. Nyní už se nevídají, mají každý svůj život.

pár

Naproti tomu maminka na mateÅ™ské dovolené Helena, odeÅ¡la od manžela. Období tÄ›snÄ› po rozchodu bylo kruÅ¡né, ale Äasem se hrany obrousily a nyní dokonce tvrdí, že její ex manžel je její nejlepší kamarád. Nemají problém spolu vyrazit na dovolenou a povídat si se sklenkou vína až do noci. PÅ™itom oba už mají nové partnery, takže vztah je opravdu kamarádský.

Jak vidíte, osudy kamarádství mezi mužem a ženou jsou různé. A vy i tak třeba můžete poznat toho nejlepšího kamaráda.

Scroll to Top