Útulný domov


Mít domov takový krásný a útulný chce urÄitÄ› každý. To si myslím přímo já.  Opravdu bych chtÄ›la mít krásný domov, i když mnoho lidí mi tÅ™eba říká, že je baví žít tak, aby žili zdravÄ› a Å¡Å¥astnÄ›. Ale nÄ›kteří lidé stále jenom cestují. A ti lidé, kteří jenom Äasto moc rádi cestují, tak asi pochybuji, že by chtÄ›li mít nÄ›jaký veliký dům. Veliký dům se zahradou. Protože když by vlastnÄ› nebyli doma, kdyby byli stále nÄ›kde na cestách nebo v zamÄ›stnání, tak by byla asi veliká Å¡koda, kdyby ta jejich zahrada potom strádala. Proto si myslím, že když jsou lidé, kteří mají rádi radÄ›ji takový střídmý domov, kde jenom cestují, tak by spíš asi mÄ›li mít nÄ›jaký menší byt anebo garsonku anebo klidnÄ› i vÄ›tší byt.

Čistý a šťastný domov chce každý.

Tohle potom už záleží na jejich preferencích a na tom, jak oni se na to cítí, protože ne každý ÄlovÄ›k chce mít malý byt, a ne každý ÄlovÄ›k chce mít veliký dům se zahradou. JednoznaÄnÄ›, jak si ÄlovÄ›k udÄ›lá svůj vlastní domov, tak to má. Potom se už vÅ¡echno od toho odvíjí. Proto si dávám záležet na tom, jaký já mám domov. Jaký domov dávám své rodinÄ›, a hlavnÄ› jaký domov a pocit bezpeÄí dávám svým dÄ›tem. Myslím si, že každý domov, kde jsou dÄ›ti, tak by to mÄ›l být opravdu plný lásky, Å¡tÄ›stí a pohody. Láska a dÄ›ti k sobÄ› jednoznaÄnÄ› patří.

Každý chce mít krásný domov.

MateÅ™ská láska je opravdu ten nejsilnÄ›jší cit, který jsem zažila a musím uznat, že když se cítím v domovÄ› pohodlnÄ› a je mi dobÅ™e, tak také to vidím na svých dÄ›tech. Kolikrát se mi už stalo, že když jsem tÅ™eba nervózní, tak také pozoruji na svých dÄ›tech, že i ony jsou nervózní. A tohle jednoznaÄnÄ› nechci dopustit. Proto se pÅ™ed dÄ›tmi snažím být silná. Také chci zaÅ™izovat takový domov, aby se tam vÅ¡ichni mÄ›li dobÅ™e. Nejenom já, ale hlavnÄ› celá moje rodina, ale nejvíce dÄ›ti, protože já pro dÄ›ti žiji Jsou moje vysnÄ›né dÄ›ti, protože dlouhou dobu jsem nemohla mít vůbec dÄ›ti. NeÅ¡lo mi otÄ›hotnÄ›t. Takže nyní si veselý domov užívám. 

Scroll to Top