Dodržovat pitný režim je opravdu důležité – Jak si to ohlídat a pít opravdu dost?


Pitný režim je pro tÄ›lo důležitý, dodržování pitného režimu umí s tÄ›lem udÄ›lat divy. Jak si ale pohlídat, že pijete opravdu dostateÄnÄ›? A co pít? 

Dodržovat pitný režim je opravdu důležité – Jak si to ohlídat a pít opravdu dost? 

Zejména ohledně hubnutí se hodnÄ› mluví o tom, jak moc je důležité hlídat si pitný režim. Jenže nejen když hubneme, potÅ™ebujeme hodnÄ› pít. Pitný režim je důležitý pro správné fungování tÄ›la, zejména v období nemocí, v horkém poÄasí nebo také v zimÄ›. Takže zkrátka pořád. Pitný režim je nÄ›co, bez Äeho se tÄ›lo neobejde, bez vody naÅ¡e tÄ›lo nemůže fungovat, je tÅ™eba si uvÄ›domit, že Äistá voda zcela bez bublinek je úplnÄ› nejlepší. Jaké benefity nám pÅ™ináší a jak si správnÄ› pohlídat pitný režim? 

voda s ovocem

Dopřejte tělu jen to nejlepší 

Co se týÄe naÅ¡eho tÄ›la, nemÄ›li bychom se ochuzovat. Takže proÄ si nedopřát to nejlepší? PÅ™itom je to tak jednoduché, zdánlivÄ› obyÄejná voda je pro naÅ¡e tÄ›lo to nejlepší. Pokud se chcete vyhnout zdravotním neduhům, chcete se vyhnout dehydrataci nebo bolestem hlavy, musíte pít. Navíc díky obyÄejné vodÄ› ze svého tÄ›la pomůžete vylouÄit Å™adu Å¡kodlivin a rovněž toxických látek. Pít opravdu musíte, pravidelnÄ› a dennÄ› dostateÄné množství vody. Jenže pohlídat si to je nÄ›kdy pro každého z nás nadlidský úkol. 

Voda jako každodenní souÄást vÅ¡eho co dÄ›láme 

Co udÄ›láte jako první, když se ráno probudíte? Pokud si uvaříte kávu, nezapomeňte si pÅ™ed tím dát jeÅ¡tÄ› skleniÄku vody. Na to ale vÄ›tÅ¡ina z nás nemyslí. PÅ™itom vypít skleniÄku vody každé ráno je tak důležité. A jednoduché. Jenže zaÄít s tímto malým rituálem může být nÄ›kdy opravdu těžké, proÄ? Protože na to nejsme zvyklí, možná si to ani neuvÄ›domíme, jenže to potÅ™ebujeme. ZvláštÄ› po celé noci tÄ›lu voda chybí, lépe se tak vždycky nastartujete, když právÄ› sklenici vody vypijete. 

sklenice vody

DennÄ› bychom mÄ›li vypít minimálnÄ› Å¡est sklenic vody, ale samozÅ™ejmÄ› i více. UrÄitÄ› je vhodné doplnit pitný režim i o Äaj, například bylinkový, ale neslazený. Samotná voda je ale to naprosto nejlepší. Je tÅ™eba si to pohlídat. Vodu si můžete vylepÅ¡it, ale ne sladidly ani cukrem. Zkuste spíše mátu, citron nebo Äerstvé ovoce, které do vody můžete pÅ™idat. BÄ›hem dne se snažte mít neustále pÅ™i sobÄ› vodu, na pracovním stole, veÄer u postele, u každého jídla, sebou na cestách. Pokud vodu uvidíte, budete vás to ÄastÄ›ji nutit se napít. 

Scroll to Top