Domov a vánoční svátky


Od poÄátku prosince zaÄne hospodyňkám stoupat tlak – vždyÅ¥ na přípravu vánoÄních oslav mají už jen tÅ™i týdny, a pÅ™itom toho musí tolik stihnout: zaÄínají se pouÅ¡tÄ›t jak do peÄení vánoÄního cukroví, tak do gruntování a výzdoby bytu Äi domu, aby se jejich domov o vánoÄních svátcích stal jeÅ¡tÄ› útulnÄ›jší. A pak také obstarávání dárků pro celou rodinu, přátele, kolegy v práci. No, je toho požehnanÄ›.

Teplo domova 

NaÅ¡e ženy jsou ochotné a schopné se uÅ¡tvat, jen aby na vánoÄní svátky bylo vÅ¡echno v pořádku – tedy podle jejich pÅ™edstav. ZpoÄátku mají hodnÄ› energie, to ano, ale postupnÄ› síly ubývají, pÅ™ichází stres a nastává chaos. A to nejen doma. Pod tlakem na sebe lidé zaÄínají být hrubí, v supermarketu se perou o vozíky, a dokonce i o sortiment. Laskavost a ohleduplnost kamsi zmizela.

Kam se tedy vytratilo původní kouzlo Vánoc? Jak je možné, že jsme to neuhlídali a dopustili, aby se tyto nejkrásnÄ›jší svátky roku zvrhli v pouhý konzum, vyznaÄující se zejména bÄ›snÄ›ním nakupujících a urvanými matkami? A naÅ¡e dÄ›ti na nás jen zírají…

Pro radost dětí 

Zkuste některé své prosincové aktivity přehodnotit:

  • Nechte generální úklid až po novém roce – stejnÄ› vám dÄ›ti upatlají potahy Äokoládou a do koberce zaÅ¡lapou chlebíÄky. A když nebudete mít příliÅ¡ naklizeno, nebude vám to tolik vadit a spoleÄnÄ› se tomu zasmÄ›jete.
  • VánoÄní dárky nakupte s pÅ™edstihem, v klidu, a to nejlépe již v září a říjnu (jen nezapomeňte, kam jste je schovali, a že je vůbec máte).
  • Spokojte se jen s nÄ›kolika druhy vánoÄního cukroví, nemusíte mít pÅ™ece vÅ¡echny – místo peÄení po veÄerech si poslechnÄ›te příjemnou vánoÄní hudbu, která nejlépe navodí pÅ™edvánoÄní atmosféru ve vaÅ¡em domovÄ›, anebo si s dÄ›tmi zahrajte stolní hry Äi s nimi postavte snÄ›huláka.
  • DopÅ™ejte v tomto krásném zimním období víc klidu sobÄ› i své rodinÄ›. Váš domov se nestane krásnÄ›jší výzdobou ani úklidem, ale dobrou náladou, úsmÄ›vem, pospolitostí. Tentokrát nám zaÄalo s příchodem prosince sněžit – bÄ›hem dne a v silniÄním provozu je sníh na obtíž, ale zkuste se v nÄ›m v podveÄer projít a poslouchat jen jeho pochrupávání pod botami. A uvidíte, jaký klid a mír se rozhostí ve vaÅ¡ich duších…

Scroll to Top