Kam v zimě za kulturou?


NÄ›kteří z nás si zimu vychutnávají tak, že se doma schoulí do peÅ™in a sledují televizní vysílání, na něž nemÄ›li bÄ›hem roku dost Äasu. Další vÅ¡ak využívají zimní období k tomu, že vyrazí za kulturou a obohacují se kulturními zážitky. TeÄ pÅ™ed Vánocemi jsou to různé koncerty s vánoÄní tématikou, výstavy, mÄ›stské pÅ™edvánoÄní oslavy zpravidla spojené s trhy.

Po Novém roce se obvykle vrháme do víru tance na plesech, které bývají pořádány až do bÅ™ezna. No, a v neposlední Å™adÄ› se dámy i jejich partneÅ™i nÄ›kolikrát bÄ›hem zimy vyparádí, pÅ™idají sváteÄní náladu a vyrazí do divadla. Nevím, jak je tomu v ostatních evropských zemích, ale ÄŒeÅ¡i navÅ¡tÄ›vují divadlo velice rádi a hojnÄ›. PoÄet divadel v republice roste – od nového století se poÄet divadel ztrojnásobil a bylo odehráno 2x více pÅ™edstavení než pÅ™edtím (statistické údaje o kultuÅ™e v naší zemi shromažÄuje a publikuje Národní informaÄní a poradenské stÅ™edisko pro kulturu).

Divadelní masky 

Divácký zájem je obrovský a nejednou se stane, že pÅ™edstavení bývají vyprodána již dlouho dopÅ™edu, a ne každý divák se na svůj divadelní kus dostane. RoÄnÄ› navÅ¡tíví síť Äeských a moravských divadel víc než 6,5 milionu diváků; mezi nejvíce navÅ¡tÄ›vované divadelní stánky patří pražské Národní divadlo, Národní divadlo Brno a MÄ›stské divadlo Brno.

U diváků na celé Äáře vítÄ›zí komediální kusy a tÄ›ch má vÄ›tÅ¡inou každé divadlo v repertoáru nÄ›kolik. A protože divadla pořádají zájezdy i do venkovských oblastí, nemusí o nÄ› být vlastnÄ› ochuzen vůbec nikdo – kultura zavítá ke každému, kdo má zájem. StaÄí si jen, a to nejlépe na internetu, najít to „svoje“ a zakoupit si vÄas vstupenky. Vždy to jde dneska provést snadno a rychle pÅ™es poÄítaÄ.

Divadelní opona 

A závěrem malá pozvánka pro vás na divadelní sezonu 2023/2024:

  • Národní divadlo Praha – Audience u královny s Ivou Janžurovou v hlavní roli; Rej – Robert MikluÅ¡, David Matásek, Jana Pidrmanová; Vladimír Javorský; opery Rusalka, Tosca a Kouzelná flétna
  • Divadlo Kalich – Lakomec s Pavlem ZedníÄkem; VeletoÄ â€“ Iva Janžurová, Sabina Remundová, Eva Holubová; DobÅ™e rozehraná partie – komedie s Radkem Holubem a Bárou Hrzánovou
  • Divadlo Bolka Polívky (hraje prozatím v DÄ›lnickém domÄ› Brno – Židenice) – Oheň a popel (Martin Huba, Jiří Dvořák); Å aÅ¡ek a syn (Bolek a Vladimír Polívkovi); Sex pro pokroÄilé – Jana Krausová, Karel Roden

Scroll to Top